Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

adamanda
5708 ee72
adamanda
8216 ae15
Reposted frombittersweetme bittersweetme viagreywolf greywolf
adamanda
Czy można wyrzygać swoje serce?
— halo?
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
adamanda
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
adamanda
8128 45a4
Reposted fromrisky risky viapoczekalniadusz poczekalniadusz
5627 18a3 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viakasias3112 kasias3112
adamanda
adamanda
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viakasias3112 kasias3112
8924 938d
Reposted fromtumblprn tumblprn viakasias3112 kasias3112
adamanda
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viatrue-love true-love

July 03 2015

adamanda
Poczekam.
Jeszcze mnie trochę poodtrącaj.
— Alicja Kochmańska
adamanda
8675 c93c 500
adamanda
Boję się, że Kocham Cię zbyt mocno.
— boję się też, że Cię tym przestraszę.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaboli boli
adamanda
Przeraża mnie moje myślenie. Za dużo i niepotrzebnie.
— Barbara Rosiek "Pamiętnik narkomanki"
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaboli boli
adamanda
9309 a59d
adamanda
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viawrazliwa wrazliwa

June 12 2015

adamanda

May 22 2015

adamanda
2215 b2ed
Reposted frommsvexing msvexing viadoodles doodles
adamanda
7471 cf88
Reposted fromrzodkiewka rzodkiewka
adamanda
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromFeather18 Feather18
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl