Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2019

adamanda
4301 9607 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola
adamanda
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viamymindneversleeps mymindneversleeps

October 11 2018

adamanda
adamanda
adamanda
adamanda
adamanda
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viawrazliwa wrazliwa
adamanda
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
5785 b058
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
adamanda
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
adamanda
9145 5689 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
adamanda
Nie chcę iść przez życie bez ciebie.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
adamanda
The perfect Valentine’s Day.
adamanda
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaeazyi eazyi
adamanda
7434 49e5 500
adamanda
5242 8457 500
adamanda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl