Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

1143 b91e 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaEtien Etien
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viaEtien Etien
adamanda
3173 c60f 500
adamanda
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viaEtien Etien

June 04 2019

adamanda
adamanda
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viamymindneversleeps mymindneversleeps

October 11 2018

adamanda
adamanda
adamanda
adamanda
adamanda
4164 6dfc 500
Reposted frompiehus piehus viawrazliwa wrazliwa
adamanda
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
7374 c382 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
5785 b058
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love
adamanda
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viatobecontinued tobecontinued
adamanda
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatobecontinued tobecontinued
adamanda
9145 5689 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
adamanda
Nie chcę iść przez życie bez ciebie.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
adamanda
The perfect Valentine’s Day.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl