Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

adamanda
A co jeśli byliśmy sobie przeznaczeni już w wieku 9 lat, tylko jeszcze nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy? 
adamanda
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
adamanda
Lecz się tym czym się strułeś. W miłości także
— Na początku trudno, ale działa
adamanda
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viatobecontinued tobecontinued
adamanda
Nie marnuj dobrych chwil swojego życia na kogoś, kto zaoferował Ci tylko złe.
— Aleksandra Steć
adamanda
adamanda
4637 d8d2 500
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viawrazliwa wrazliwa
adamanda
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viatobecontinued tobecontinued
adamanda

January 23 2018

adamanda
Reposted frommayamar mayamar viawarkocz warkocz
adamanda
5452 7028
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
adamanda
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaathlin athlin
adamanda
1155 6e0a 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viasunako sunako
6237 9735
Reposted fromimradioactive imradioactive viasunako sunako
adamanda
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadesperateee desperateee
0660 dbc9 500
Reposted fromPainy Painy viaPoranny Poranny
adamanda
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viaLusia Lusia
adamanda
8858 eb16
Reposted fromdelain delain viaLusia Lusia
adamanda
6662 bf4d
Reposted fromdailylife dailylife viaLusia Lusia
adamanda
1212 8c1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl