Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

adamanda
Wyobrażam sobie życie bez ciebie, ale co to za życie? Tylko rzeczownik, który stracił swoją definicję.  
— ,,Listy niczyje" / Olga Wojciechowska
adamanda
pytasz czy ja to przeżyłem


nie

ja to umarłem
— Stanisław Esden-Tempski
adamanda
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
adamanda
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
adamanda
Niektóre rany nigdy się nie zagoją. Jesteśmy do nich przypisani, one przypisane są do nas. Możemy je przemywać jodyną ze słów, amortyzować na chwilę, zalepiać plastrem. Prędzej czy później odezwą się i będą szczypać. Myślę, że każdy człowiek ma taką ranę. Taką, która się nigdy nie zagoi. Taką, która rozdrapana może wywołać skurcze w żołądku i łzy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
adamanda
Oddajcie mi tą jesień, gdy myślałam, że jest źle.  Teraz wiem, że to "źle" może być dużo gorsze niż mi się wtedy wydawało..
— zwykła jak zawsze
adamanda
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
adamanda
3942 2a49 500
Reposted fromschwarzerwolf schwarzerwolf viasmutnazupa smutnazupa
adamanda
Jak szybko i nieodwołalnie JEST przechodzi w BYŁO.
— J. C. Oates
adamanda
ułatwmy sobie życie i wróć do mnie
Reposted frombardzoboli bardzoboli viasmutnazupa smutnazupa
adamanda
adamanda
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
adamanda
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
adamanda

Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim.

— Agnieszka Osiecka
adamanda
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
adamanda
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
adamanda
Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
adamanda
6786 9239
Reposted fromscorpix scorpix viasmutnazupa smutnazupa
adamanda
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
adamanda
Nie wiem kto Cię ma... ale niech wie, że ma wszystko.
— Sebastian Wasikowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl